Zagrożenia, wymogi, rozwiązania


ZAGROŻENIA

Ogień, dym, trujący gaz, woda to najważniejsze przyczyny obrażeń i szkód rzeczowych powstałych w wyniku pożaru. Jego rozprzestrzenianie wzdłuż instalacji jest często przyczyną fatalnych skutków w budynkach publicznych, handlowych i przemysłowych. W celu ograniczenia skali szkód i umożliwienia skutecznej walki z pożarem postawiono wymóg, by budynki dzieliły się na strefy pożarowe, które cechuje odporność na ogień i temperaturę przez określony czas. Każdy przepust oraz złącze w przegrodzie między strefami musi zostać należycie uszczelnione, by nie stało się słabym punktem. Służby ratownicze muszą dysponować odpowiednią ilością czasu, by rozpocząć skuteczną walkę z ogniem.


WYMOGI

Podstawowy wymóg mówi, że uszczelnienia w przegrodach stref pożarowych muszą być uszczelnione w sposób nie osłabiający własności ppoż. strefy. Skuteczne uszczelnienie ppoż. powinno zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia, dymu i wody w najbardziej niekorzystnych i trudnych warunkach, jakie panują w czasie pożaru.


ROZWIĄZANIE

Wszystkie uszczelnienia ppoż. niezależnie od producenta powinny być traktowane jako produkty z obszaru bezpieczeństwa.


CO ODRÓŻNIA SYSTEMY FIRESEAL OD INNYCH,
CO SPRAWIA ŻE SĄ KLASĄ SAMĄ DLA SIEBIE?

• Uszczelnienia zostały tak opracowane, by mogły być stosowane w różnych materiałach budowlanych.

• Poszczególne systemy są przystosowane do różnych typów instalacji i aplikacji : kable, rury stalowe, żeliwne, miedziane, tworzywowe, złącza liniowe.

• Ważną zaletę stanowi to, że w większości uszczelnienia oparte są na elastycznych materiałach, który dopuszcza ruchy elementów w przepuście bez powstawania pęknięć, oraz umożliwiają bezproblemowe zmiany w istniejącej instalacji np. montaż nowych przewodów bez kosztownych przygotowań i napraw.