Fireseal - koncepcja zabezpieczenia przed ogniem

Zagrożenia, wymogi, rozwiązania
W miarę wprowadzania coraz surowszych norm rośnie także świadomość zasadności
stosowania uszczelnień ppoż. Instalatorzy układający przewody elektryczne i rury
często przebijają się przez stropy i ściany będące przegrodą przeciwpożarową.
Aby nie naruszyć integralności takiego oddzielenia należy wówczas wykonać
uszczelnienie ppoż. tych instalacji. FireSeal obejmuje szeroki asortyment
produktów, stanowiących kompletne rozwiązanie każdego problemu w zakresie
uszczelnień ppoż. instalacji oraz złącz liniowych (dylatacje i szczeliny).


PEWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO


Produkty zostały dokładnie przetestowane pod kątem bezpieczeństwa
wg najnowszych obowiązujących norm i nadal są rozwijane, by mogły
sprostać coraz surowszym wymaganiom. Wszystkie systemy FireSeal
posiadają ważne aprobaty techniczne wydane przez kompetentne organy.


NAJLEPSI NA RYNKU


Szeroki asortyment znanych, wiodących produktów dostosowanych do potrzeb
profesjonalistów i zwykłych klientów.


BARDZIEJ SIĘ OPŁACA


Oferta, szkolenia, serwis całościowe rozwiązanie w dziedzinie uszczelnień ppoż.
To się bardziej opłaca.


CERTYFIKAT

 

Osoby, które ukończą kurs FireSeal otrzymują certyfikat wykwalifikowanego
instalatora uszczelnień ppoż.


KOKURENCYJNOŚĆ

 

Oferujemy wiele różnych systemów uszczelnień ppoż., przeznaczonych do różnych
zastosowań, a przez to efektywnych kosztowo.


ŁATWE W OBRÓBCE


Oferujemy jedne z najłatwiejszych w obróbce materiałów na rynku.