Polityka Środowiskowa ESSVE

Od ponad dziesięciu lat pracujemy nad zredukowaniem wpływu ESSVE na środowisko. Chcemy odegrać naszą rolę w zabezpieczeniu przyszłości dla następnych pokoleń poprzez odpowiedzialne zarządzanie środowiskowe. Odnosimy sukcesy na tym polu.

Nasze cele środowiskowe stanowią część naszej codziennej działalności

Zarówno nasi pracownicy, klienci jak i dostawcy odgrywają rolę w działaniach środowiskowych. Określiliśmy cele środowiskowe dla naszego asortymentu produktów, ich transportu, dostawców, floty pojazdów i nieruchomości.

 

Produkty

Aktywnie pracujemy nad zastąpieniem produktów w naszym asortymencie wyrobami o zredukowanym wpływie na środowisko.

 

Transport towarów

Zredukowaliśmy emisję dwutlenku węgla z transportu poprzez współdzielenie obciążeń transportowych z naszymi siostrzanymi spółkami w B&B TOOLS.

 

 

Flota pojazdów

Zastąpiliśmy naszą starą flotę pojazdów maszynami eksploatowanymi z wykorzystaniem etanolu, biogazu i oleju napędowego (z wykorzystaniem filtrów cząstek stałych).

 

 

Dostawcy

Pracujemy nad zwiększeniem udziału dostawców posiadających certyfikaty ISO i/lub TS.

 

 

Nieruchomości


Wkrótce wymienimy wszystkie żarówki w naszej siedzibie w Sollentuna na żarówki o przedłużonej żywotności i ekologiczne. Pozwoli to zmniejszyć nasze zużycie energii elektrycznej o 20 procent.

Nasza Polityka Środowiskowa


„Mając na względzie ludzi i środowisko oraz w oparciu o potrzeby naszych klientów w zakresie produktów, dystrybucji i wiedzy o mocowaniach, uszczelnieniach i elektronarzędziach, ESSVE zredukuje swój wpływ na środowisko wynikający z substancji chemicznych, transportu i działalności poprzez ustawiczne doskonalenie naszej działalności środowiskowej.

Poprzez zastosowanie przepisów i ustawodawstwa środowiskowego oraz dzięki holistycznemu podejściu ESSVE pobudzi wszystkie elementy łańcucha handlowego do zapobiegania i zmniejszania wpływu na środowisko.

 

 

REACH


REACH to nowa dyrektywa UE w zakresie substancji chemicznych. ESSVE nie wytwarza żadnych substancji ani produktów chemicznych, nie importujemy ich także spoza krajów UE. Z tego względu nie rejestrujemy żadnych substancji chemicznych. Jednak stawiamy wymagania i kontrolujemy naszych producentów i dostawców w celu zapewnienia ich zgodności z REACH.

W zakresie dyrektywy REACH współpracujemy ściśle z naszym konsultantem środowiskowym Goodpoint AB, który śledzi sposób, w jaki REACH wpływa na naszych producentów i dystrybutorów. Goodpoint AB pomaga nam również ocenić i sklasyfikować produkty chemiczne, sporządzać karty bezpieczeństwa substancji oraz deklaracje środowiskowe i budowlane. Udzielają również nam i naszym klientom porad w zakresie wpływu naszych wyrobów na zdrowie i środowisko.

W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie bieżącej pracy ESSVE dotyczących REACH, prosimy o kontakt z Marią Danielson ( maria.danielson@goodoint), konsultantką w Goodpoint AB.


BASTA (Wycofywanie niebezpiecznych substancji z produktów budowlanych)


W ramach naszej pracy środowiskowej, ESSVE pracuje z systemem BASTA dotyczącym branży budowlanej. Istotą tego systemu są kryteria właściwości oparte na dyrektywie REACH i mające za zadanie wycofywanie najbardziej niebezpiecznych substancji. Istnieje dużo warunków klasyfikacji. Stawiają one wymagania zarówno dla produktów jak i dostawców.

W ESSVE chcemy, aby możliwie jak najwięcej produktów spełniało wysokie wymagania kryteriów właściwości określonych w systemie BASTA. Poprzez wpływanie na naszych dostawców, tak by jeśli to możliwe, zastępowali substancje niebezpieczne, dążymy do tego, by pewnego dnia móc zarejestrować wszystkie nasze produkty chemiczne w systemie BASTA. Obecnie posiadamy 26 produktów i 116 artykułów kwalifikujących się do systemu BASTA, a naszym celem jest zakwalifikowania ponad 30 produktów do końca roku 2010. Więcej informacji o systemie BASTA oraz kryteria kwalifikacji znaleźć można na stronie www.bastaonline.se.

 

 

Certyfikat środowiskowy ISO 14001:2004


Norma ISO 14001 dotyczy ustawicznego zmniejszania całkowitego obciążenia dla środowiska wywołanego prowadzoną działalnością. Dzięki tej normie zespół kierowniczy ESSVE może skutecznie kontrolować wyniki, koszty i oszczędności wynikające z rozwoju naszych prac środowiskowych. ESSVE posiada akredytację środowiskową ISO 140001 od roku 2000.

Norma ISO 14001:2004 przeznaczona jest dla firm i organizacji wszystkich rozmiarów i we wszystkich sektorach. System zarządzania środowiskowego pomaga zracjonalizować i usprawnić prace środowiskowe spółki.


Norma ta służy do:
- określenia i zredukowania wpływu na środowisko wynikającego z działalności
- określenia konkretnych celów udoskonaleń środowiskowych 
- utworzenia bazy wiarygodnej komunikacji w zakresie kwestii środowiskowych
- wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego w celu osiągnięcia celów środowiskowych
- kontroli realizacji prac środowiskowych
- kontroli i oceny prac środowiskowych
- postępowania opartego na ocenie i kontroli bieżącej sytuacji
- wdrożenia procedur kontrolnych dla prac środowiskowych

Certyfikat ESSVE obejrzeć można klikając na link ISO 14001:2004

 

 

REPA

REPA to inicjatywa szwedzkiego sektora biznesowego mająca na celu realizację zobowiązań producentów w zakresie opakowań wykonanych z plastiku, metalu, papieru i kartonu. ESSVE jest członkiem REPA, dzięki czemu posiada dostęp do ogólnokrajowego systemu recyklingu opakowań. W ten sposób spełniamy nasze zobowiązania jako producent.


Certyfikat ESSVE obejrzeć można klikając na ten link.

 

 

 

Recykling urządzeń elektrycznych


Wszystkie firmy sprzedające produkty elektryczne lub elektroniczne, albo baterie, mają obowiązek gromadzenia i ponownego przetwarzania tych produktów po zakończeniu ich okresu użytkowania.

ESSVE posiada certyfikat Elretur i przyjmuje odpowiedzialność jako producent odpadów elektrycznych. Certyfikat ESSVE obejrzeć można klikając na ten link: Elretur,

Więcej informacji i pracach środowiskowych ESSVE, jak również odpowiedzi na wszelkie pytania w tym zakresie uzyskać można poprzez kontakt ze Stefanem Gustavssonem, Dyrektorem Środowiskowym ESSVE, +46 (0)8 623 6125, +46 (0)70 699 0191 lub pisząc na adres email stefan.gustavsson@essve.se